Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                     
RAPORT   PRIVIND  TRANSPARENŢA

CUPRINS

  1. Introducere
  2. Descrierea formei legale si a actionariatului
  3. Descrierea sistemelor interne de  control al calitatii existente in firma de  audit si o declaratie a organului administrativ cu privire la eficacitatea functionarii
  4. Indicarea datei la care  a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art.31
  5. Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent
  6. Declaratia in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta
  7. Declaratia privind politica  pe care o urmeaza firma de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta la art.11
  8. Informatii financiare care arata importanta firmei de audit, cum ar fi cifra de afaceri totala divizata pe onorarii din auditul statutar al situatiilor financiare anuale ,precum si onorarii percepute pentru alte sevicii profesionale

 

1.

OUG nr.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata , cu unele modificari, prin Legea nr.278/2008, art.46, stabileste obligatia auditorilor si firmelor de audit, membri ai CAFR, care efectueaza audit statutar la entitati de interes public, de a intocmi un raport anual privind transparenta, publicat pe website-ul propriu. Urmare acestei ordonante SC DCL Financial Services srl prezinta acest raport pe site-ul propriu: dclfinancialservices.ro. Informatiile furnizate sunt aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2008.

 

2.

DCL Financial Services  functioneaza in baza Legii societatilor comerciale 31/1990  incepand din anul 1997 ca societate cu raspundere limitata. Din 2001 este membra a CAFR , conform autorizatiei de functionare 021/2001 Actionar unic si administrator al societatii este dna Doina Puscasu,actiuni 100%.

 

3.

Societatea  de audit a stabilit un sistem de control al calitatii cu respectarea Normelor minimale de audit si a standardelor internationale privind controlul calitatii(ISA220,ISQC1) si nu in ultimul rand tinand cont de hotararile CAFR..Avand in vedere acest lucru politicile  si procedurile adoptate sunt in concordanta cu cele amintite mai sus .Reprezentantul legal al societatii , respectiv  responsabilul  de misiune isi asuma responsabilitatea cu privire la eficacitatea si respectarea acestor sisteme de control in cadrul misiunilor de audit si –n interiorul ei, astfel incat fiecare misiune sa fie asigurata rezonabil.

 

4.

Data la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii a fost 13.12.2007, conform notei de inspectie incheiata la aceasta data de inspectori din cadrul Departamentului monitorizare si competenta profesionala ai Camerei Auditorilor financiari din Romania.

 

5. In exercitiul financiar precedent, firma a efectuat audituri statutare la  entitati de interes public cat si privat. Entitatile de interes public sunt:

 RADET Constanta, Administratia Nationala de Meteorologie,
 Regia Autonoma Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin,
 Compania Nationala a Huilei

 

6.

DCL Financial Services prin reprezentanul legal declara ca firma de audit a respectat principiile de etica profesionala privind independenta prin afirmarea faptului ca auditorul responsabil de misiune  si colaboratorii(personae calificate din afara societatii) sai nu sunt implicati in procesul decisional al entitatilor auditate, iar firma nu efectueaza audit in cazul in care exista relatie financiara directa sau indirecta, relatii de afaceri, de incadrare in munca sau alt tip de relatii, interes propriu sau orice altceva cu  entitati,  prin care independenta ar putea fi compromisa.

 

7.

Firma de audit asigura perfectionarea si pregatirea continua a auditorilor  financiari care participa la cursurile organizate de CAFR, CECCAR precum si  de alte organisme.

 

8.

La 31 decembrie 2008 cifra de afaceri a societatii a fost de 222.527.lei, structurata astfel:  

- venituri obtinute din  exercitarea calitatii de auditor financiar  133.306.lei
- venituri din contabilitati si altele                                                   89.221.lei

Director General,
Doina Puşcaşu

copyright 2009. All rights reserved || site de fabrica de design