Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Societatea oferă servicii de: audit, consultanţă, contabilitate, expertize contabile, instruire de specialitate, evaluări, lichidări, fuziuni şi instruire de specialitate, astfel:

AUDIT

 • Audit financiar: conform cu Standardele Nationale de Audit, armonizate cu Standardele Internaţionale de Audit şi Contabilitate (I.S.A. si I.F.R.S.)
 • Audit intern: elaborarea şi implementarea procedurilor de audit intern în cadrul societăţilor client, conform cu legislaţia în vigoare
 • Proiecte speciale de audit: proiecte financiare, proiecte finanţate din Bugetul General al Comunităţilor Europene,  revizii, auditarea sistemului contabil, revizuirea controlului intern, e.t.c.

CONSULTANŢĂ

 • Consultanţă în domeniul taxelor şi al legislaţiei :

- Consultanţă pe probleme de taxe pentru corporaţii în domeniul impozitelor directe şi indirecte;
- Planificarea în domeniul taxelor şi organizarea la nivel de grup;
- Planificarea în domeniul taxelor internaţionale;
- Impozite pentru persoane fizice;
- Calculul şi contabilitatea salariilor;
- Servicii în domeniul dreptului afacerilor;      

 • Consultanţă financiară

- Prevenirea fraudelor şi investigaţii ( investigaţii juridice )
- Consultanţă financiară
- Fuziuni şi achiziţii

 • Consultanţa managerială

- Consultanţă strategică şi organizaţională
- Sisteme de management şi informaţii incluzând implementarea
- Restructurări şi redresări de firme

CONTABILITATE

Conducerea evidenţei contabile a societăţilor, cuprinde:

 • Evidenţa primara a documentelor;
 • Calcul salarial;
 • Întocmirea balanţelor de verificare lunare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare ale societăţii client;

Expertize contabile

- Verificarea şi aprecierea modului de organizare şi conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate;
- Verificarea legalităţii întocmirii situaţiilor financiare;
- Analiza economico–financiară şi fiscală;

Evaluări / Lichidări / Fuziuni

 • Evaluări de active în vederea tranzacţionării pe piaţă, evaluări de active pentru garantarea creditelor, reevaluări active, evaluări patrimoniale, evaluări de întreprinderi, evaluări în vederea lichidării, lichidări de societăţi, fuziuni de societăţi, divizări de societăţi;

INSTRUIRE DE SPECIALITATE

Organizăm cursuri de instruire profesională:
- Standardele Internaţionale de Contabilitate
- Cursuri de instruire profesională pe Standardele Internaţionale de Audit
- Cursuri de legislaţie financiar contabilă - consolidări conturi

detalii despre cursuri

copyright 2009. All rights reserved || site de fabrica de design